Uitgeverij Caprae werd opgericht voor de publicatie van de roman Pingping van Mariët Meester, om uit te zoeken of boeken in een beperkte oplage rendabel kunnen zijn. Daarna is de uitgeverij zich vooral op de backlist van deze auteur gaan richten. Goedlopende titels die in de loop van de jaren bij de grote literaire uitgeverijen uitverkocht zijn geraakt, worden herdrukt zodat ze voor lezers beschikbaar blijven. In goed overleg met de oorspronkelijke uitgever neemt Caprae de rechten op deze boeken over. Een deel van de nieuwe oplage wordt genummerd en gesigneerd en voorzien van een handmatig ingekleurd tekeningetje. De vormgeving wordt verzorgd door beeldend kunstenaar Jaap de Ruig, de druk door kwaliteitsdrukkerij Wilco. De naam van de uitgeverij, Latijns voor geiten, komt voort uit het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van deze diersoort. Hoewel geiten vaak in verband worden gebracht met ontbossing en woestijnvorming, is het de geitenhoeder (de mens) die daar verantwoordelijk voor is. Bij iedere publicatie van Uitgeverij Caprae wordt een afweging gemaakt over de oplage en het gebruik van grondstoffen. Publishing house Caprae was founded for the publication of the novel Pingping by Mariët Meester, to find out whether books in a limited edition could be profitable. Since then, Caprae mainly focuses on the backlist of this author. Successful titles that have sold out at the major literary publishing houses are reprinted to keep them available to readers. In good consultation with the original publisher, Caprae takes over the rights to these books. Part of the new edition is numbered and signed and provided with a hand- coloured drawing. Visual artist Jaap de Ruig is responsible for the design, the books are produced by quality printing house Wilco. The name of the publishing house, Latin for goats, comes from the idiosyncratic and at the same time friendly nature of this animal species. Although goats are often associated with deforestation and desertification, it is the goatherd (mankind) who is responsible. For every publication by Publishing house Caprae, a consideration is made about the environmental consequences.
copyright: Jaap de Ruig / Uitgeverij Caprae
Pingping, roman, Mariët Meester, Uitgeverij Caprae
Uitgeverij Caprae - info@uitgeverijcaprae.nl - +31 (0)644610743
copyright: Jaap de Ruig / Uitgeverij Caprae
copyright: Jaap de Ruig / Uitgeverij Caprae Uitgeverij Caprae  -  info@uitgeverijcaprae.nl
Uitgeverij Caprae werd opgericht voor de publicatie van de roman Pingping van Mariët Meester, om uit te zoeken of boeken in een beperkte oplage rendabel kunnen zijn. Daarna is de uitgeverij zich vooral op de backlist van deze auteur gaan richten. Goedlopende titels die in de loop van de jaren bij de grote literaire uitgeverijen uitverkocht zijn geraakt, worden herdrukt zodat ze voor lezers beschikbaar blijven. In goed overleg met de oorspronkelijke uitgever neemt Caprae de rechten op deze boeken over. Een deel van de nieuwe oplage wordt genummerd en gesigneerd en voorzien van een handmatig ingekleurd tekeningetje. De vormgeving wordt verzorgd door beeldend kunstenaar Jaap de Ruig, de druk door kwaliteitsdrukkerij Wilco. De naam van de uitgeverij, Latijns voor geiten, komt voort uit het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van deze diersoort. Hoewel geiten vaak in verband worden gebracht met ontbossing en woestijnvorming, is het de geitenhoeder (de mens) die daar verantwoordelijk voor is. Bij iedere publicatie van Uitgeverij Caprae wordt een afweging gemaakt over de oplage en het gebruik van grondstoffen. Publishing house Caprae was founded for the publication of the novel Pingping by Mariët Meester, to find out whether books in a limited edition could be profitable. Since then, Caprae mainly focuses on the backlist of this author. Successful titles that have sold out at the major literary publishing houses are reprinted to keep them available to readers. In good consultation with the original publisher, Caprae takes over the rights to these books. Part of the new edition is numbered and signed and provided with a hand-coloured drawing. Visual artist Jaap de Ruig is responsible for the design, the books are produced by quality printing house Wilco. The name of the publishing house, Latin for goats, comes from the idiosyncratic and at the same time friendly nature of this animal species. Although goats are often associated with deforestation and desertification, it is the goatherd (mankind) who is responsible. For every publication by Publishing house Caprae, a consideration is made about the environmental consequences.